На днешното си заседание, Министерският съвет възложи на Националния кризисен щаб да бъдат извършени необходимите разчети за обезщетяване на ангажираните с почистването фирми.
Националния кризисен щаб анализира необходимите разчети и определи следните окончателни размери на обезщетенията по отделните видове дейности:
 Сметосъбиране и сметоизвозване до сметище Суходол – 20.74 лв. за тон.

Ръчно миене на улици, булеварди, площадки и др. – 18.05 лв. за декар.
Ръчно метене на улици, тротоари, спирки и др. – 2.95 лв. за декар.
Товарене и извозване на едрогабаритни отпадъци до сметище Враждебна – 5.66 лв. за кубик.
Дезинфекция на съдове за битови отпадъци – 0,09 лв. на съд.
Бюджетните кредити ще се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
НКЩ продължава да настоява да получи от Столична община договорите със сегашните изпълнители на поръчката за сметосъбиране и сметоизвозване в 24-те столични района, както и договорите с техните подизпълнители.Това е начинът да може да бъде направено обективно и прозрачно сравнение на цените за различните видове дейности по почистването и хигиенизирането на столицата. /БЛИЦ