Омбудсманът Константин Пенчев подкрепя социалните идеи на "България без цензура", които целят преодоляване на демографския срив. Това стана ясно след среща на обществения застъпник със зам.-председателят на формацията Рада Коджабашева, Даниела Колева от "Евромайки" и част от юридическия екип на партията. Пред него Даниела Колева от женската структура на "България без цензура" е представила идеята на формацията за промени в Закона за семейните помощи за деца, за да може всички семейства да ги получават.
Вариантите това да се случи са два. Единият е свързан с това да се отмени формулировката &quot;семейни помощи&quot; и да се замени със &quot;детски надбавки&quot;, за да може всички семейства да ги получават. &quot;Нещата трябва да се променят и да се премахне подоходният критерий, както беше до 2002 г. Тогава правителството на НДСВ прие промени в закона и въведе условието &quot;доходи&quot;, което според нас е несправедливо и трябва да бъде премахнато. В сегашната ситуация най-ощетени са по-активните майки, които са учили и работят&quot;, коментира Колева.<br /> <br /> Друг вариант е да се приеме предложението на зам.-председателя Рада Коджабашева. То е компромисно и предвижда да остане подоходният критерий, но вместо по брутните доходи, които са по-високи, да се вземат нетните доходи. Успоредно с това тя предлага и да се вдигне и прагът, който сега е 340 лева.&nbsp;&quot;Нещата поне трябва да се осъвременят, защото днес ситуацията е различна. Ако преди десет години е било възможно повече родители да отговорят на този критерий, сега нещата са различни и кръгът е силно стеснен&quot;, коментира от юристът от &quot;България без цензура&quot; Иван Гебрелиев.<br /> <br /> Омбудсманът Константин Пенчев е приел и идеята за по-ранно пенсиониране на многодетните майки. Тази мярка е за жените, които имат по три и повече деца и стаж от 20 години.