Правителството одобри увеличаване на дневните командировъчни пари на кадровите военнослужещи, които участват в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации. Някои от увеличенията достигат 25 на сто от досегашния им размер.
Военнослужещите, които участват в българския контингент в операцията „Стабилизиране и възстановяване” под командването на Многонационалните съвместни оперативни сили в Ирак и в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ИСАФ) в Афганистан, ще получават дневни в размер на от 72 евро до 78 евро в зависимост от военното им звание. Досега командировъчните бяха в диапазона 57-63 евро. Военнослужещите, които са в контингентите ни в Босна и Херцеговина и в Косово, ще получават от 41 евро до 45 евро. Тези суми досега бяха между 36 и 40 евро.
С приетото днес постановление се уреждат и възнагражденията на военнослужещите, участващи в операцията на НАТО в Средиземно море „Актив Индевър”. Те ще вземат между 26 и 30 евро дневни.

Разликата в командировъчните отразява степента на риск и спецификата на изпълняваните задачи от нашите военнослужещи в различните мисии и операции. За срока на мисията, освен дневни, военнослужещите получават основно месечно възнаграждение според присвоеното им звание, допълнително възнаграждение за продължителна служба, допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск.
Увеличаването на размера на дневните командировъчни пари е в съответствие с провежданата политика за повишаване социалния статус на професионалните военнослужещи, като се отчита спецификата на този вид държавна служба, която изисква силна мотивация и висок професионализъм, както и екстремните условия на труд. /БЛИЦ