Синдикът в банка не може да е бил член на изпълнителен или контролен орган или съдружник в дружество, което е обявено в несъстоятелност и в него са останали неудовлетворени кредитори в срок от 2 години назад.
Това предвиждат промени в закона за банковата несъстоятелност, гласуван от правната комисия в парламента днес. Промените са внесени от депутатът от ГЕРБ и шеф на бюджетната комисия Менда Стоянова и група депутати.<br /> <br /> Освен това синдикът ще трябва да изпраща на фонда всеки месец отчет за дейността си всеки месец, а не ежеседмично, както досега.<br /> <br /> Само синдикът и Фондът за гарантиране на влоговете ще има достъп до пълната информация и доклада с оценки на отделните активи.&nbsp;Кредиторите ще получават отчети с обобщени данни. Това щяло да се защити публичният интерес и да позволи да се постигне максимална цена при продажбата на активите.<br /> <br /> Фондът може предварително да разреши на синдика да извърши всяка сделка или действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 хил. лв, а не 3 хил. лв, както досега.<br /> <br /> Синдикът вече е задължен да представя в Народното събрание доклад с обобщена информация и оценка по активи, а не само докуемнти от инвентаризация и оценка. Освен това той ще изпраща на фонда всеки месец отчет за дейността си, а не всяка седмица, както досега.<br /> Достъп до пълната информация и доклада с оценки на отделните активи ще имат само синдикът и фондът. Кредиторите ще получават отчети с обобщени данни.<br /> <br /> Фондът може предварително да разреши на синдика да извърши всяка сделка или действие, чийто имуществен интерес надхвърля 10 хил. лв, приеха още депутатите. В момента тази сума е 3 хил. лв.<br /> <br /> Синдикът вече е задължен да представя в Народното събрание доклад с обобщена информация и оценка по активи, а не само документи от инвентаризация и оценка. /БЛИЦ<br /> &nbsp;