Ще бъде изготвен сив списък на работодателите, за които е констатирано, че системно нарушават трудовите права на работещите. Тези фирми няма да имат достъп до европейските фондове, заяви министър-председателят Сергей Станишев на пресконференция за представяне на инициираните от правителството промени в Кодекса на труда.
На нея министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова анонсира стартирането на информационна кампания „Работете легално”, а директорът на НЦИОМ Лидия Йорданова представи резултатите от национално представително изследване „Общественото мнение за промени в трудовото законодателство” (юли 2008 г.). Предложението на правителството за изменения в Кодекса на труда цели въвеждането на строги санкции за нарушение от страна на работодателите на трудовите права на работниците, заяви министър-председателят. Той припомни, че правителството води последователна политика, която да гарантира, от една страна, по-добър бизнес климат, а от друга страна – въвеждане на европейски правила по отношение заплащането на труда, работната среда, условията на труд, осигуряването на работещите. Предложението е десетократно да се увеличат глобите за фирмите, които нарушават трудовото законодателство. От 10 000 до 15 000 лв. става глобата при първо нарушение за работодател, който не осигурява здравословни и безопасни условия на труд, и се удвоява при констатирано второ нарушение. Сега наказанията са между 1500 и 5000 лв. за първо и от 3000 до 10 000 лв. за следващо нарушение. Утежняват се и санкциите за работодателите, които пречат на проверка на инспектор – стават до 20 000 лв. Глобата за неизпълнение на предписание от трудовата инспекция става 10 000 лв. при 2500 лв. сега. За всеки работник, който няма трудов договор, на собственика на фирмата ще се налага глоба до 15 000 лв. при първо и до 30 000 лв. при второ нарушение. Предвидено е също така спиране на дейността на предприятието в случай, че предписанията на контролните органи в посочения срок не се изпълняват или има повторно нарушение в тази област. За да се реализира ефективно тази политика на контрол за спазване на трудовото законодателство, се предвижда и значително разширяване на правомощията на трудовите инспектори. Промените в Кодекса на труда не са свързани само с повишени глоби. С тях се дава възможност на проверяващия орган да издаде акт за трудово правоотношение, когато хората на терена нямат сключени договори, изтъкна Масларова. Освен това, контролните органи ще следят и за ангажиментите на работодателите да повишават квалификацията на продължително отсъствалите от работа техни служители. Министър-председателят Станишев подчерта, че през последните години е постигнато много добро ниво на бизнес климата в страната, но постави като акцент не само повишаването на стандарта на живот чрез конкретните нива на заплащане, а и гарантирането на повече социална сигурност за работещите. Наша цел е трудовите и социалните права на обикновения гражданин да бъдат защитени, подчерта Сергей Станишев. Според него, направените жестове към бизнеса – облекчаване на данъчното бреме и на осигурителната тежест, изискват социална отговорност и обществена ангажираност и от страна на работодателите за спазване на общоевропейските правила за заплащане и условия на труд. Премиерът апелира и към работещите хора в България да отстояват правата си. „Работете легално”, призова и министър Масларова. Тя съобщи, че стартира информационна кампания под този надслов и обяви телефон, наречен „Защитавай трудовите си права”. Горещата линия, на която ще се подават сигнали в МТСП, е с номер 090032111 за цялата страна и 987-16-22 - за София. Министърът на труда информира още за предстоящо откриване на блог „Социални.БГ”, в който всички коректни работещи и работодатели ще могат да изпращат сигнали за нарушения в трудовото законодателство. Директорът на НЦИОМ Лидия Йорданова представи резултатите от национално представително изследване „Общественото мнение за промени в трудовото законодателство”, проведено през този месец. От него става ясно, че хората подкрепят предприетите от правителството мерки за повече контрол върху спазването на трудовите им права и очакват те да имат положителен ефект върху наемането без трудов договор, правилата за безопасен и здравословен труд, до работата на контролните органи и спазване на предписанията им. /БЛИЦ