В плана на Европейския съюз за стимулиране на икономиката ще бъдат предвидени 1 млрд. евро за изграждане на високоскоростни интернет мрежи в селските райони на съюза. Това се препоръчва в доклад на ЕК, в който е отчетено, че високоскоростният интернет е достъпен за 93% от населението на ЕС, но около 30% от населението в селските райони няма достъп до услугата.
Предвижда се финансирането на инициативата да стане чрез фонда на ЕС за развитие на селските райони. На специално внимание ще бъдат селски райони на България и Румъния, където липсват дори традиционните телекомуникационни мрежи, е посочено в доклада. Някои райони на Гърция, Полша и Словакия, които са труднодостъпни заради географските условия, също ще бъдат включени, наред с населени места в развитите страни, които са на големи разстояния от градовете.
ЕК посъветва страните членки да направят необходимите промени до 30 юни, за да може средствата да бъдат одобрени и отпуснати до края на годината. /БЛИЦ