Европейската комисия представи преразглеждане на правилата на ЕС, отнасящи се до схемите за гарантиране на депозити. Новите правила целят да подобрят защитата на вложителите и да запазят доверието им във финансовия сектор.
Предложението ще бъде представено за разглеждане пред Европейския парламент и Съвета. Според документа до една година минималното ниво на гаранция на депозитите ще бъде увеличено от 20 000 евро на 100 000 евро, а в междинния период до 50 000 евро. Сега действащата Директива относно схемите за гарантиране на депозитите покрива единствено спестявания до най-малко 20 000 евро, въпреки че отделните държави членки могат да изберат да увеличат това ниво. Освен това, периодът на изплащане в случай на фалит на банка ще бъде намален от три месеца на три дни. Отпада и съзастраховането (т.е. когато вложителят понася част от загубите), а държавите членки трябва да гарантират възвръщаемостта на депозитите до нивото на покритие. Комисарят по вътрешен пазар и услуги Чарли Маккрийви заяви, че повишаването на минималната защита ще заздрави доверието на европейците в безопасността на техните депозити. Новите правила вървят ръка за ръка с ангажимента, поет само преди седмица от финансовите министри от ЕС, и представляват още един осезаем и съразмерен отговор на финансовите сътресения, които преживяваме в момента, допълни той. Според изчисления на експерти сегашният режим покрива около 65% от депозитите. Новите нива биха гарантирали около 80% от депозитите при гарантиране на 50 000 евро и 90% при гарантиране на 100 000 евро. /БЛИЦ