Гърците са загрижени както никога досега за икономическото си състояние, след като дори традиционните безпокойства от безработицата и инфлацията, оглавявали до скоро проучванията на общественото мнение, отстъпват на втори план пред най-новото и най-силно безпкойство – това от ръста на цените на потребителските стоки. Това сочат данните от анкета на Евробарометър, представени в офиса на Европейската комисия в Атина и цитирани днес от гръцките медии.
Според данните от анкетата 65 процента от гърците изразяват безпокойство от намалената си покупателна способност. Подобно безпокойство изразяват 52 процента от европейците. Също така 65 процента, тоест двама от всеки трима гърци, заявяват, че се затрудняват да платят ежемесечните сметки на домакинствата си. Съответно, по-малко от един на всеки двама европейци / 47%/ заявяват, че са изправени пред подобна трудност.
Показателите за Гърция я нареждат на пето място сред страните, чиито граждани не могат да се справят с плащането на месечните сметки на домакинствата. На първо място е кандидатката за членство в ЕС – Турция, с 84 процента от гражданите, следвана от Македония със 79 процента, България – със 76 процента, Португалия – 71 процента и на пето място – Гърция.

Анкетата на Евробарометър сочи, че голямата част от гърците са песимисти както по отношение на своето бъдеще, така и за бъдещето на децата си. 65 процента от тях оценяват, че икономическата ситуация и условията за труд ще се влошават през следващите 12 месеца. Това е с над 20 процента повече в сравнение с есента на 2007 г., когато 42 процента от гърците изразяваха песимизъм относно икономическото си бъдеще, отбелязват местните медии. Общият песимизъм се отразява и в очакванията на гърците за бъдещето на техните деца. Осем от всеки десет гърци /79процента/, смятат, че децата им ще живеят по-тежък живот от самите тях. По този показател Гърция се нарежда на второ място в анкетата на Евробарометър след Франция, където 82 процента от гражданите са песимистични относно бъдещето на децата си. Средният процент за Европа също е обезпокоително висок - 61 процента. Също така, 92 процента от гърците изразяват безпокойство относно състоянието на трудовата заетост в страната си /заради работата без осигуровки, частичната заетост и работата в сивата икономика/. Съответното средно ниво в Европа /на безпокойство относно трудовата заетост/ е 57 процента.
91 процента от гърците също така са обезпокоени от условията за преживяване /при среден процент за Европа – 72 %/. Увеличението на цените на горивата безпокои 87 процента от гърците /средно 73 процента от европейците/, а влошеното качество на живота занимава 52 процента от гърците в сравнение със средно 48 процента от европейците. Като най-голям икономически проблем на Гърция анкетата на Евробарометър обаче очертава безраработицата и икономическото положение. По-конкретно, Гърция отбелязва най-висок отрицателен процент по отношение на безработицата и икономическото състояние - 40 % от гърците смятат, че са засегнати от тези два фактора, нареждайки страната на второ място след Македония –с 42 процента. Средният европейски процент на хората, деклариращи, че са засегнати от безработицата и икономическата ситуация, е чувствително по-нисък – съответно, 24% и 20 %. Безпокойство за пенсиите изразяват 21 процента от гърците, докато средният процент в ЕС е 12 %. 14% от гърците са обезпокоени от престъпността, в сравнение със средно 20 процента от европейците. /БЛИЦ