Стойността на сделката за 70% е 490 милиона евро в брой
Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) постигна споразумение за придобиването на мажоритарен дял от 70% в Полбанк И Еф Джи (Полбанк) в Полша. &quot;С фокуса си върху банкирането на дребно, Полбанк е много добро допълнение на Райфайзенбанк Полша. Създаваме широка база за успешно развитие на един от най-солидните пазари и най-стабилно растящите икономики в Централна и Източна Европа&rdquo;, каза Херберт Степич, Главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл по повод подписването.<br /> <br /> Полбанк е банковата мрежа, чрез която Юробанк И Еф Джи оперира в Полша. Като част от графика на сделката, Полбанк ще бъде трансформирана като отделно юридическо лице и лицензирана полска банка. РБИ ще плати 490 милиона евро за дела от 70% при приключването на сделката, като пазарната цена надвишава с 1.7 пъти счетоводната стойност на акцията. Все пак, при приключването на сделката съотношението пазарна цена/счетоводна стойност може да бъде различно. Придобиването ще се смята за успешно приключило при одобрение от страна на ЕС, гръцките и полски регулаторни органи. Очаква се сделката да бъде финализирана през четвъртото тримесечие на тази година или първото тримесечие на 2012 г., като не е необходимо РБИ да набира нов капитал в близко бъдеще.<br /> <br /> Според структурата на сделката, първоначално РБИ ще придобие 70% от Полбанк за 490 милиона евро. Впоследствие като втора стъпка, Юробанк И Еф Джи и РБИ ще прехвърлят дяловете си в Полбанк (Юробанк И Еф Джи 30% и РБИ 70%) към Райфайзенбанк Полша в замяна на нови акции от Райфайзенбанк Полша. В резултат на тази сделка Юробанк И Еф Джи ще притежава 13% от Райфайзенбанк Полша. Оперативното сливане между Райфайзенбанк Полша и Полбанк ще завърши транзакцията. Оценяването на сделката се осъществява на база гарантиран минимален капитал от 400 милиона евро за Полбанк и 750 милиона евро за Райфайзенбанк Полша. Като част от сделката, двете страни са се споразумели за опцията Юробанк И Еф Джи да има възможност (put option) да продаде на РБИ дела си в обединената Райфайзенбанк Полша (включваща и Полбанк) по всяко време, като цената ще зависи от представянето на банката, но не по-малко от 175 милиона евро (плюс лихвите), като кол-опцията на РБИ става валидна от 31 март 2016г. <br /> <br /> С ясния си фокус върху банкирането на дребно, Полбанк е много добро допълнение на Райфайзенбанк Полша, която е много добре позиционирана в корпоративния сегмент. Придобиването ще засили значително позициите на РБИ в най-голямата икономика в Централна и Източна Европа, която има и значителен потенциал за растеж. На база на настоящите финансови данни, обединеното дружество Райфайзенбанк/Полбанк ще бъде шестата търговска банка в Полша по размер на активите и четвъртата по размер на отпуснатите кредити, като ще обслужва над 1 милион клиенти.<br /> <br /> Полбанк е създадена през 2006 г. като инвестиция &ldquo;на зелено&rdquo; с фокус върху бизнеса с индивидуални клиенти и малки и средни предприятия. В цялата страна има около 350 офиса и 2900 служители, които обслужват около 800&nbsp;000 клиенти. Към 30 септември 2010 г. активите й възлизат на 5.5 милиарда евро. Въпреки кратката си история, Полбанк има отлична подпомогната разпознаваемост на бранда от 66%. <br /> <br /> РБИ навлиза на полския пазар през 1991г. със създаването на Райфайзенбанк Полша. Активите на Групата в Полша възлизат на 6.5 млрд. евро към края на третото тримесечие на 2010 г., като РБИ има 3&nbsp;000 служители и 123 офиса в Полша, които обслужват над 240&nbsp;000 клиенти.