Тристранната среща с участието на министрите на енергетиката на Гърция и България и специалния пратеник и координатор на международните енергийни отношения на САЩ в Атина завърши с изявления за постигането на значителен напредък за изграждането на интерконектора между двете страни, съобщи grreporter.info.
&nbsp;След срещата гръцкият министър на енергетиката Панос Скурлетис посочи, че Атина е заинтересована от ускоряването на процеса на изграждане на газовата връзка с България с предпоставката, че ще бъдат осигурени и предпоставките за нейната устойчивост. <br /> <br /> &bdquo;Имахме много интересна дискусия, която протече доста добре. Основната тема на разговора беше интерконекторът IGB. ОТ наша страна бяха поставени въпроси, свързани с финансирането и устойчивостта на конкретния проект. Газовата връзка има своето самостоятелно значение и това е позицията на всички страни. Гръцката и българската страна ще се срещнем отново в София следващата седмица следващата седмица. Мисля, че е налично желанието за ускоряването на процеса на изграждане и всички ще спомогнем за осъществяването на проекта с предпоставката, че ще бъдат осигурени и условията за финансовата му устойчивост. Тоест в договорите да се посочват количествата, които ще преминават през тръбата. Надяваме се следващия месец да имаме по-голяма яснота и положително развитие на процеса&rdquo;, каза гръцкият министър.<br /> <br /> От своя страна специалният пратеник на Вашингтон Амос Хокстайн изрази задоволството си от проведените разговори и подчерта, че САЩ искат да продължат да си сътрудничат с Гърция за нейната енергийна сигурност и най-вече за ролята, която тя може да изиграе като стратегически партньор в региона.<br /> <br /> От изявленията стана ясно, че по време на срещата между двамата е бил обсъден и Трансадриатическият газопровод. Гръцкият министър на енергетиката подчерта нуждата от подобрение на условията в споразумението. &bdquo;TAP е проект от огромно стратегическо значение. Нашето правителство практически &bdquo;наследи&rdquo; условията на споразумението и мнението ни е, че те трябва да бъдат подобрени поне що се отнася до гръцката страна. Моментът е преломен и бихме искали да допринесем за ускоряването на процеса, но след като ще сме подобрили и ползите за Гърция, доколкото това е възможно сега&rdquo;.<br /> <br /> Амос Хокстайн не отхвърли тази вероятност. &bdquo;Във връзка с TAP ще се съглася, че той е един стратегически проект и някои подробности трябва да бъдат уточнени. Смятам, че и двете страни са запознати със значението, което има подписването на споразумение&rdquo;.<br /> В края на изявленията си американският дипломат допълни: &bdquo;За мен това беше едно важно посещение. Срещнах се с министъра за пръв път и си тръгвам с убеждението, че ще бъдем стратегически партньори и ще продължим да си сътрудничим много тясно, както и в миналото&rdquo;. /БЛИЦ<br />