Производителят на електродвигатели "Елма" АД Троян е реализирала с 41.1% по-малко приходи от продажби, показват данните в консолидирания отчет на дружеството предаден на БФБ. За първото тримесечие на 2009 г. продажбите на компанията са 2.23 млн. лв., а година по-рано бяха 3.8 млн. лв.
Оборотът на &quot;Елма&quot; е 100% от продажби. На годишна база общите приходи на троянската компания се свиват с 41.5%.<br /> Разходите за дейността на публичното дружество в края на март 2009 г. се понижават с 34.4%. Общите изразходвани средства намаляват до 2.44 млн. лв., а за първото тримесечие на 2008 г. възлизаха на 3.7 млн. лв.<br /> По-слабия темп на свиване на разходите води до реализиране на загуба от 205 хил. лв. за януари-март 2009 г. Понижението на финансовия резултат е 323% на годишна база, тъй като за първото тримесечие на миналата година &quot;Елма&quot; отчете 92 хил. лв. печалба.<br /> До момента няма сделки с книжа на &quot;Елма&quot;. Капитализацията на компанията е 2.8 млн. лв.<br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ<br /> </b><br />