Канадски физици заявиха, че разработват технология на „отпечатване“ на микросхеми на атомно равнище с помощта на атомно-силов микроскоп, който ще намали енергийния апетит на компютрите десетки хиляди пъти. Това се казва в статия, публикувана в списание "Nature Communications", цитирана от БГНЕС.
„Представете си, че батерията на вашия, която обикновено се зарежда за един ден, ще работи в продължение на цяла седмица, защото неговият процесор би използвал неголям брой електрони за изчисления. Методиката за изготвяне на подобни микросхеми наподобява работата на Брайловата азбука за незрящи – поднасяте много тънко жило към повърхността и просто „напипвате“ атомите, използвайки онези сили, каквито има в цялата материя“, обясни Талина Хъф от университета Алберта в Едмънтън.

Физичката и нейните колеги твърдят, че са успяли да приспособят една от най-напредничавите технологии за наблюдения върху микросвета – т. нар. атомно-силова микроскопия – за да следят не само отделните атоми, но и поведението на електроните, кръжащи около тях.

Канадските изследователи разработиха специален алгоритъм, който анализира снимките, приемани от атомно-силовия микроскоп, наблюдава движението на електроните и позволява на учените гъвкаво и достатъчно точно да манипулират атомите, прикрепени към подложка от друго вещество.

Ключът към работата на този алгоритъм е в използваната специална повърхност – лист от силиций, покрит с водородни атоми, и особена игла на микроскопа, настроена за манипулиране на единични протони. Благодарение на тях учените можаха да видят отделните връзки между атомите на силиция и да ги манипулират, променяйки техните електропроводни свойства, без при това да пипат другите атоми.

В перспектива тази методика позволява да се правят микросхеми „атом по атом“ и да се създават квантови изчислителни прибори, които имат свръхниско електропотребление или необичайни квантови свойства.