Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи имуществена санкция от 150 000 лв. на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие” АД, София, за извършено нарушение по чл. 31, ал. 1 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяване на нарушението. Производството е образувано по молба на „ПОК Съгласие”, София, съобщиха от комисията.
Проучването на КЗК установи, че представители на ответното дружество са организирали среща с работници и служители на габровска фирма, на която са разпространявали неверни сведения за молителя. Направени са изказвания, които увреждат доброто име на „ПОК Съгласие” и могат да повлияят на потребителите при подбор или промяна на пенсионен фонд.
Комисията счита, че подобно поведение води до негативен ефект върху доверието към конкурентното дружество и би могло реално да увреди интересите му. /БЛИЦ