УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив дължи 8.4 милиона лева, което е 10.2 процента от просрочените задължения на големите държавни болници у нас за първите пет месеца на 2009 година. Основните задължения на Университетската болница – 72%, са за неразплатени медикаменти, медицински изделия и консумативи.
Немедицинските разходи са сведени до санитарния минимум, твърдят от ръководството на здравното заведение. Отделно, въведените лимити от Здравната каса в началото на годината ни лишиха от паричен поток в размер на 978 хил. лева. Това са суми по изразходвани клинични пътеки за март и април, които са получени с два месеца закъснение. <br /> <br /> Делът на формираните задължения на УМБАЛ спрямо общите дългове на здравните заведения в страната е 8.5%. Това сочи съпоставката на оперативните разчети на УМБАЛ &bdquo;Свети Георги&rdquo; за 24 млн. лева и получената справка в Министерството на здравеопазването за общи задължения на общинските и държавни лечебници в размер на 281 млн. лева. Задълженията на най-голямото здравно заведение в Южна България съответстват на пазарния му дял в страната, съобщиха от ръководството на болницата. Просрочените задължения до края на май са в размер на 8.4 млн. лева, като няма никакви задължения към държавата, НАП, НОИ, местни данъци и такси. Засега кредиторите не са предявили предсрочно изискуеми претенции за забавени плащания, не са начислявани и лихви или други санкции за направените разходи, подчертаха от ръководството на болницата. <br /> <br /> През първите 5 месеца на годината УМБАЛ е инвестирала 1.746 милиона лева в реновирането и оборудването с модерна апаратура на основните си клиники и звена. За последните 4 години капиталовите разходи са над 12.6 милиона лева. Съпоставено с общите финансови потоци, това означава, че здравното заведение е вложило 1.5 пъти повече собствени средства, отколкото са задълженията му в момента. <br /> /БЛИЦ