В писмо до ДНСК, РИОС и РИОКОЗ председателят на Националния кризисен щаб изиска да бъдат направени и проверки за състоянието на столичните паркове: Западен, Северен и Южен, стана ясно от заседанието на Националния кризисен щаб, съобщиха от правителственната информационна служба.
По график продължава инспектирането на останалите столични райони.
По време на Великденските празници НКЩ ще поддържа дежурна оперативна група, която ще продължи да приема, обработва и подава информация за места и райони, където има проблеми с битови, строителни и едрогабаритни отпадъци.

Всички необходими дейности и действия по сметосъбиране, сметоизвозване, миене, дезинфекция, ръчно метене и извозване на едрогабаритни отпадъци ще продължи, но по график за почивни и празнични дни, който ще бъде предварително утвърден.
Председателят на НКЩ Тодор Модев и неговия заместник Чавдар Георгиев ще бъдат на постоянно разположение при необходимост. /БЛИЦ