Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност заведе дело в Окръжен съд Благоевград, в което искът за отнемане в полза на държавата е с най-високата стойност до този момент - за сумата от 19 170 771 лв., съобщиха от комисията.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност е срещу германския гражданин Манфред Дийл /Diel Manfred/.
Териториалната дирекция на комисията  започна проверка по Закона за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито  от престъпна дейност срещу Манфред Дийл, след получено уведомление през май 2007 г. от Софийска градска прокуратура, за започнало наказателно преследване срещу лицето, за извършено престъпление по чл.253, ал.3, вр.ал.2, т.2, вр. ал.1 от НК /престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи/.
Срещу Манфред Дийл има и постановена - от Окръжен съд Хилдесхайм, Германия - обща присъда от 7 години и 6 месеца лишаване от свобода за злоупотреба по 186 случая.
В резултат на установените данни от направената проверка, на 1 август 2007г.  комисията  взе решение за образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Дийл.
През октомври 2007 г. Софийският градски съд и Благоевградският окръжен съд уважиха внесени искове от комисията за налагане на обезпечителни мерки срещу лицето и издадоха обезпечителни заповеди.
Извършеният икономически анализ въз основа на събраните данни по чл.15 и чл.16 от Закона за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито  от престъпна дейност  показва, че контролираните от Манфред Дийл юридически лица са реализирали общо приходи в размер на 180 779,2 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 243 696,36 минимални работни заплати т.е. явява се отрицателна разлика от 65 795,5 минимални работни заплати.
Според събраните доказателства, са налице необходимите предпоставки по Закона за отнемане в полза на държавата на имуществото, придобито  от престъпна дейност ; имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни доходи; извършено престъпление по НК, което попада в обхвата на чл.3, ал.1 от закона.
Предмет на отнемане в исково производство е придобитото през проверявания период /01.01.1983г. – 31.12.2007г./ имущество на Манфред Дийл, както и имуществото на контролираните от него юридически лица, за което липсват данни за законни източници, а именно:
 Хотел „ТАННЕ”:
- Недвижим имот състоящ се от:
- хотелска част от 23 двойни стаи, 5 апартамента, 3 мезонета и 3 спални за персонала,
- ресторантски блок с механа с площ от 180 кв.м. и 80 места вътре,
- административна и обслужваща част,
- спортен сектор със ски гардероб, басейн, фитнес, сауна, съблекални, лекарски кабинет.
- Марка „HOTEL TANNE BANSKO” – регистрирана през 2002г.
Офис в гр. София, кв. Лозенец;
Три броя леки автомобили , марка „ТОЙОТА”;
Лек автомобил, марка „КИА”; 
Два броя автобуси , марка „ФОРД”;
Товарен автомобил , марка „ФОРД”;
17 броя вземания по договори за заем, за периода 1997г. – 2005г.;
170 дружествени дяла по 1000 лв. от капитала на „ БД Турс” ООД, в размер на 170 000 лв.;
35 дружествени дяла по 500 лв. от капитала на „ Орбилекс” ООД, в размер на 17 500лв;
300 дружествени дяла по 10 лв. от капитала на „ Европринт-България” ООД, в размер на 3 000 лв.;
Сумата от 64 400 лв. от продажбата на 4 броя автомобили, марка „Тойота”;
Сумата от 155 000 лв. от продажбата на магазин – ателие в гр. София;
Наличностите по пет броя банкови сметки, открити в банки на територията на страната.
Делото за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност е заведено в Благоевградския окръжен съд. /БЛИЦ