Само 5% от хората твърдят, че през последната година живеят по-добре. Това са предимно софиянци, показва проучване на НЦИОМ.
Най-изразително се е влошил стандартът на живот сред хората на възраст 50-59 години. 70% от тях твърдят, че живеят по-зле. Подобна тенденция е налице и сред нискообразованите, жителите на селата, безработните и бедните, отчитат социолозите.<br /> <br /> Проучването извежда като извод, че негативните промени засягат почти всички обществени прослойки. <br /> <br /> Доказателство за това е и сравнението с данните на НЦИОМ отпреди година. <br /> Тогава най-големите опасения на българите -57%, са се отнасяли до евентуална невъзможност за посрещане на битовите разходи - за парно, за ток и др.<br /> <br /> Днес 56% от анкетираните вече споделят, че имат реални затруднения при плащането на режийните разходи за дома си.<br /> От 51 на 54% за година се увеличава и процентът на тези, които твърдят, че реално се ограничават от стоки от първа необходимост.<br /> <br /> Всеки четвърти българин очаква занапред положението му да се влошава. <br /> <br /> В цифри това изглежда така - близо 60% от българите посочват, че положението им се е влошило през последната година.<br /> <br /> От НЦИОМ съобщават още, че преди година 22% от интервюираните са се опасявали, че в условията на криза няма да могат да изплащат кредитните си вноски.<br /> <br /> Днес всеки пети от българите твърди, че среща трудности да погасява кредитните си задължения. <br /> Най-големи затруднения по обслужването на своите кредити изпитват хората на възраст между 30 и 59 години, работниците и заетите в частния бизнес, сочат данните от проучването.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />