Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри обновено отделение по хемодиализа в многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон” в Ямбол В отделението е извършен ремонт на сградния фонд на стойност 400 000 лв., предоставени от Министерството на здравеопазването.
Министър Желев информира, че стартиращите програми по линия на Министерството на регионалното развитие за 150 млн. лв. са допълнителна възможност за модернизиране на българското здравеопазване. До края на юли лечебните заведения -университетски и областни болници, ще могат да кандидатстват с проекти за финансиране в размер на за 100 млн. лв. 40 млн. са насочени в областта на онкологията и 10 млн. за домовете за медико-социални грижи за деца. <br /> Политиката ще бъде насочена в четири основни направления, посочи министър Желев &ndash; борбата с вътреболничните инфекции, укрепване и подобряване на условията в АГ-комплексите, модернизиране на центровете за образна диагностика с осигуряване на скенери, ехографи и апаратура за ядрено-магнитен резонанс, подобряване на здравната инфраструктура и по-специално на интериора в болниците.<br /> На откриването на обновеното отделение по хемодиализа присъстваха народни представители от Ямболския регион, ръководители на местната и областната управа, директори на регионални структури на МЗ.<br /> Освен средствата за ремонт на отделението, МЗ предостави и 270 000 лв. за закупуване на 9 нови апарата за хемодиализа, 1 система за очистване на питейна вода и 11 легла. В момента е в ход вторият етап от търга за доставка и предстои обновяване на Отделението за хемодиализа с посоченото оборудване. <br /> През 2008 и 2009 г. на МБАЛ-Ямбол са осигурени 2 560 000 лв. Освен за ремонт и за апаратура за отделението по хемодиализа, със средства на МЗ са закупени модерен скенер и друга диагностична апаратура и е извършен цялостен ремонт на Хирургическото отделение..<br /> Отделението по хемодиализа обслужва населението от общините Ямбол, Тунджа и Стралджа, което се нуждае от хемодиализно лечение. Средният брой на хемодиализно болните е между 40 и 45 души годишно. В отделението работят 23 здравни работници, от които 4 лекари със средно 25-годишен трудов стаж, с придобити две специалности. /БЛИЦ