Партиите вече ще могат да купят сградите, в които сега са настанени под наем. Това стана възможно след като парламенът прие на първо четене промените в Закона за държавната собственост.
Политическите формации, които имат поне 10 депутати или пък един в Европейския парламент ще могат да платят сградите, които сега са частна държавна собственост. Продажбата ще става с решение на правителството, без търг. Тя ще се прави при условие, че партиите нямат публични задължения към държавата. Сградите ще бъдат продавани на пазарни цени.
Камелия Цветанова, БЛИЦ