Според президента Георги Първанов е необходима повече оперативност по проекта за строителството на АЕЦ „Белене", който по думите му е оценяван от международните експерти като съвременно технологично решение с най-високи показатели за ядрена безопасност в света към момента.
Не виждам основателни причини да се противопоставя проектът &bdquo;Белене&quot; на проекта за развитие на комплекса &quot;Козлодуй&quot; в дългосрочен план. Двата проекта са в много раздалечени фази на развитие, настоя той.<br /> <br /> Той е категоричен, че трябва да сме по-експедитивни, защото повишеният интерес към ядрените технологии вече значително повишава цената на новите атомни централи в световен мащаб.<br /> <br /> Първанов смята, че трябва да запазим стратегическия приоритет на ядрената енергетика в електропроизводството.<br /> <br /> Всяка непоследователност или недостатъчна решителност в областта на енергетиката ни лишава от завоювани пазарни позиции в региона.<br /> <br /> Като пример президентът отбелязва, че цената на единица ядрена мощност в аналогичния на Белене проект за изграждане на АЕЦ в Турция вече е 2,5 пъти по- висока.<br /> <br /> В заключение държавният глава изтъква, че поради повишените изисквания към серни и азотни емисии, голяма е вероятността след 2016 г. постепенно да се разделим с почти всички наши ТЕЦ, работещи на въглища.<br /> <br /> Очаква се и развитие на &quot;водородните&quot; технологии, а тези причини определено правят ядрената енергетика конкурентна по себестойност и екологични параметри.<br /> <br />