Точната формулировка на ЕК за наказателна процедура срещу България заради Закона за адвокатурата, който не позволява на чуждестранни адвокати да упражняват дейност у нас, ще бъде получена в понеделник. Това каза министърът на правосъдието Миглена Тачева.
Според нея ще бъде дадена възможност на адвокатските съвети по места в България да има регистри, както е и в Европа.
Тачева каза още, че подкрепя идеята следователите да минат към прокуратурата, което ще бъде вписано в промените на Закона за съдебната власт. Трябва да има възможност всички следователи  да разследват  като прокурори всички дела, за да може да набавим онзи дефицит, който имаме в досъдебната фаза, аргументира се Тачева.
Днес  министърът на правосъдието Миглена Тачева откри във Варна обновената сграда на Областно звено „Охрана”- Варна.
Министерство на правосъдието ще продължи усилията си за подобряване на материалната база и условията за работа във всички звена на съдебната система и в бъдеще в светлината на реформата, която осъществяваме и чиято цел е да се усъвършенства решително правораздаването в страната, каза още на тържеството Тачева. Тя припомни, че дирекция „Охрана” има отговорни задачи по охраната на съдебните сгради, конвоирането на лица по разпореждане на органите на съдебната власт както и по охраната на съдии, прокурори, следователи и защитени лица. Тачева връчи и ключовете на нов автомобил „Ситроен” за нуждите на служителите от ОЗ”Охрана”-Варна.
В Окръжен съд-Варна Тачева връчи пластика „Темида” на съдия Ирена Петкова за проявените от нея хладнокръвие и съобразителност по време на инцидента с палестински гражданин, който се държа агресивно по време на съдебно заседание на 18 февруари т.г. За професионални действия по време на същия инцидент със заповед на министъра на правосъдието  бяха наградени и четирима служители на ОЗ”Охрана”-Варна. /БЛИЦ