Бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще иска да бъде проверен за конфликт на интереси. Днес той ще внесе искането си в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликти.
Решението му доброволно да бъде проверен е след разкритията на ТV7, които според него поставят репутацията и управленските му решения под съмнение.&nbsp;Трайков явно се смята за невинен и затова ще поиска комисията да се произнесе дали като бивш министър на икономиката има конфликт на интереси за притежаваните акции в няколко фирми.&nbsp;Той твърди, че акциите в една от компаниите са му донесли дивидент от 20 лв. за миналата година.<br /> <br /> В репортажите на TV7 стана ясно, че Трайков има акции в &quot;Каолин&quot; и &quot;Софарма&quot;. От декларациите, подадени към Сметната палата, се вижда, че бившият икономически министър има 142 акции на ОЦК, които е купил за 9572 лева, 800 акции на ПИБ и 700 на &quot;Софарма&quot;, 1885 акции на &quot;Химимпорт&quot;, които е купил за 15 253 лева, 227 акции на &quot;Монбат&quot;, 11 803 акции на &quot;Еврохолд&quot;, 750 акции на &quot;Синергон&quot;, 278 на &quot;Каолин&quot;, 600 акции на &quot;Слънчев бряг&quot;, 1000 акции на &quot;Химко&quot;, 100 на &quot;Стара планина&quot;, 4550 на &quot;Елана&quot;, 482 на &quot;Капмакс&quot;, 25 на &quot;Трейс&quot;, 85 на &quot;Енемона&quot;, 1000 на &quot;Зърнени храни&quot;. <br />