Гръцки евродепутат предупреждава за опасност от голямо замърсяване, идващо от България, съобщава БНР.
В писмо до Европейската комисия депутатът от гръцката партия &ldquo;Еколози-зелени&rdquo; Никос Хрисогелос съобщава за сериозни последствия от замърсяване с токсични тежки метали от минна дейност в България.<br /> <br /> Той дава пример с язовир Тополница, където е установено замърсяване с арсен, мед и други тежки метали заради залежите на злато и мед в района. Язовирните води се използват за напояване на земеделски насаждения в Горнотракийската низина и се вливат в реките Тополница и Марица, които преминават в Гърция и Турция.<br /> <br /> В писмото се споменават три изоставени водни съоръжения в района на затворена вече мина за цинк в Осогово до град Кюстендил и друго съоръжение близо до металургичния комбинат Кремиковци.<br /> <br /> Гръцкият евродепутат пише за река Медетска в Средна гора, която минава през отпадъците на затворена златна мина в Медет и замърсява с мед и манган, за други две изоставени мини близо до София и продължаващото замърсяване на река Мали Искър от компанията &ldquo;Елаците-мед&rdquo;, която експлоатира златна мина.<br /> <br /> Според Хрисогелос притеснения предизвикват големите концентрации на арсен в металите, които се планират да се експлоатират от мина в района на град Крумовград, който се намира в близост до гръцкия град Комотини.<br /> <br />