Много от столичните школа въвеждат по-строг пропускателен режим - в тях вече се влиза с магнитни карти. Сред училищата, които са въвели мярката, са 134 СОУ, 32-ро, 18-то училище. Те са поставили на входовете си метална "въртележка" като превенция срещу множеството бомбени заплахи от миналата година, разказа шефът на просветния инспекторат Ваня Кастрева.
В 134-то училище пропусквателният режим дори е дори по-затегнат - там още в самия училищен двор се влиза с магнитна карта, така че не може да припари външен човек, допълни тя.<br /> <br /> Друга новост е и това, че част от школата вече са започнали да правят портфолиа на учениците си в електронен вид. В е-досиетата влизат всички данни за детето - успех, активности, участие в кръжоци, награди, както и &quot;издънките&quot; му като закъснения и отсъствия от час. На практика това е възраждане на някогашната характеристика на учениците, за която имаше доста спорове, само че в нета. Такива досиета водят най-вече частните школа, но ги има и в 18 СОУ. Според Ваня Кастрева повечето от школата започват да съставят е-досиетата на малките ученици още с постъпването им в първи клас, като идеята е да следят развитието им до завършването на училище. По желание те могат да препращат данните за хлапето и в новото му школо, ако то реши да смени училището, каза Кастрева. /БЛИЦ