От началото на т.г. ТД на НАП-Ловеч осигурила допълнително от 86 ревизионни акта приходи в размер на 4 413 715 лв. Голям е относителният дял на допълнително установените данъчни задължения по ДДС - 3,2 млн. лв., съобщи днес Калина Радоева от данъчната дирекция.
Според нея за цялата 2008 г. допълнително установените задължения от ревизии са в общ размер от 20 326 825 лв., в това число 17 565 650 лв. по ЗДДС, което е 86,42% относителен дял, най-висок в страната. За периода са съставени 554 акта за административни нарушения и 273 наказателни постановления. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />