Цените вървят със страшна сила надолу, което е проблем за производителите, но пазарът е безкомпромисен, влияе се само от търсенето и предлагането. Така коментира статистиката от изминалите три месеца на 2010 година шефът на Софийската стокова борса Васил Симов. Потребителите по-късно ще усетят тази тенденция, защото в цените на дребно се отразяват енергоресурсите и взетите кредити, поясни той.
<p>Цената на хлебната пшеница непрекъснато спада по световните тържища и сред фундаменталните фактори за това&nbsp;изпъква изпреварващото развитие на производството в сравнение с потреблението, посочи Антонина Белопитова, директор &quot;Пазарна информация&quot; в ССБ. 678 млн. тона&nbsp; е производството в света при 197 млн. т преходни запаси - с 31 млн. т повече от предходната година. По данни на Световния съвет за зърното очакваната реколта тази година е 657 млн. т, в нея 140,2 млн. т е&nbsp; делът на европейските фермери. Прогнозата е за нарастване и на запасите - 199 млн. т.<br /> <br /> В САЩ цената на хлебната пшеница&nbsp; сега е 189 долара за тон и разликата с миналата година не е голяма (184 дол./т). В Гелмания зърното се търгува за 168 дол./т, във Франция - за 165 дол./т.<br /> <br /> В Черноморския регион силен фактор, който пряко ще засегне българките производители, е гласуваната от правителството на Казахстан субсидия от 40 долара за тон, с която се поемат разходите за транспорт до пристанищата. При&nbsp;високото качество на казахстанската пшеница тя на практика е без&nbsp;конкуренция.<br /> <br /> Обнадеждаваща е&nbsp;прогнозата, че потреблението ще расте - 656 млн. т в света (при 644 млн. т.&nbsp;тази година).<br /> <br /> Спадът на цените е съразмерен за&nbsp;останалите основни зърнени&nbsp;култури - царевица, слънчоглед. Изненадващо поевтиняване има дори&nbsp;при захарта - рафиниранат се търгува в Лондон за&nbsp; 486&nbsp;дол./т, а нерафинираната в Ню Йорк за 375&nbsp;дол./т. Спрямо миналата&nbsp;година обаче бялата суровина държи поскъпване с 20-30%. У нас цената на захарта е нагоре с около 7%.<br /> <br /> Драстично увеличение с 25% до 23 650 дол./т бележи никелът, търсен все повече благодарение на индустриалния бум в Китай.<br /> <br /> &nbsp;</p>