Проверката на европроектите вече ще има краен срок и няма да къса нервите на родния бизнес. Правителството сложи днес пределен срок – 3 месеца, в който трябва да приключват проверките по постъпили сигнали за нередности по програми и фондове, съфинансирани от Европейския съюз.
Това предвижда една от основните промени в наредбата, която определя процедурите за административно обработване на сигналите за нередности. Новите текстове се налагат заради зачестилите индикации за много дълги проверки от страна на управляващите органи по получени от тях сигнали. През този период се спира изплащането на безвъзмездната помощ към бенефициентите.<br /> <br /> С новите текстове се регламентира също завеждането на сигналите &ndash; включително анонимни и устни, в деловодната система на всяка структура. В момента това е забранено и създава трудности при проследяване на работата по сигналите, както и предпоставки за укриването или ненавременното им обработване.<br /> <br /> Чиновниците, които се занимават с нередности, ще издават задължително документ, че има или че липсва нередност, гласи друга промяна. Този акт ще бъде и основанието за регистрирането й. По този начин ще се пресече порочната практика да се регистрират несъществуващи нередности, ще се намали корупционният риск и ще се постигне прозрачност на процедурите.<br /> <br />