Българският външен дълг се покачи с 36.8% и достигна 35.6 млрд. евро в края на септември, предаде Reuters. В края на септември той е с 2% повече в сравнение с август и представлява 104.6% от брутния вътрешен продукт на страната, показват предварителни данни на централната банка в София.

Икономисти предупредиха, че огромният външен дълг на България и постоянно растаящият дефицит по текущата сметка засилват уязвимостта на страната към външни шокове. Рейтинговите агенции Standard & Poor*s и Fitch намалиха кредитния рейтинг на старната ни и отбелязаха, че чужестранните иинвестиции в източна Европа намаляватъ драстично.
Частният външен дълг се увеличи до 31.6 млрд. евро в края на септември от 21.9 милиарда година по-рано, като търговските банки взеха финансови ресурси от чужбина, за да финансират икономическия ръст и масовото потребление у нас. Дълговете на банките се покачиха с 5.4% до 9 млрд. евро.  
М
еждународният валутен фонд също предупреди България, че огромният външен дълг представлява риск за икономиката й в момента на глобална финансова криза./БЛИЦ