Нa 1 юли 2015 г. в София е проведена съвместна операция на ДАНС, СДВР, ГДБОП и Дирекция „Миграция” на МВР срещу канал за нелегална миграция от Близкия изток към България и Западна Европа. Предотвратено е прехвърляне на голям брой чужденци, произхождащи от Афганистан и Сирия, тъй като операцията е проведена в момент на подготовка на тяхното незаконно преминаване на границата с Турция. Това съобщиха от пресцентъра на Държавна агенция “Национална сигурност”.
Организаторите на канала са петима чужденци от иракски и сирийски произход. С оглед преустановяване на незаконната им дейност четирима от тях са задържани при операцията, а петият към момента е извън страната, откъдето е набирал имигранти за прехвърляне в България. <br /> <br /> Установено е, че нелегалната мрежа е акумулирала значителни финансови средства от незаконната си дейност. Организаторите на канала са поддържали висок стандарт на живот, притежавали са значителни финансови средства, луксозни автомобили и скъпи недвижими имоти. <br /> <br /> Дейността на мрежата е създала предпоставки за застрашаване на националната сигурност поради риск от проникване на чужденци от рискови региони, потенциално свързани с терористична и екстремистка дейност. Допълнителен рисков фактор са натрупаните незаконно придобити големи парични суми, чието предназначение за друга престъпна дейност или тероризъм се проверява. <br /> <br /> Във връзка с установените факти и обстоятелства със заповед на председателя на ДАНС на организаторите на канала са наложени принудителни административни мерки отнемане на правото на пребиваване в Република България, принудително отвеждане до границата, експулсиране и забрана за влизане в страната за срок от пет години. <br /> <br /> При операцията са извършени проверки на общо 17 адреса по предварителна информация за настаняване на нелегални имигранти. Проверени са 81 чужди граждани. Установено е, че 27 от тях са незаконно пребиваващи в страната лица. В районни управления на МВР са отведени 20 лица и се работи по установяване на самоличността им. <br /> <br /> На Държавна агенция &bdquo;Бежанци&rdquo; са предадени 5 деца и двамата им родители. Продължават действията по изясняване на престъпната дейност на мрежата.&nbsp; Проведената операция е част от съвместните мерки на ДАНС и МВР за разкриване и пресичане на дейности по незаконно въвеждане и прехвърляне на чужденци към и през територията на Република България. /БЛИЦ <br /> <br />