За първи път социалните медии изпреварват телевизията като основен източник на новини за потребителите във възрастовата група между 18 и 24 години - 28 процента сочат основен източник на новини в сравнение с 24 процента, които гледат телевизия, за да се информират, предаде Ройтерс.
Социалните медии се откроиха като водещ източник на новини сред онлайн потребителите, които използват основно смартфони, за да черпят информация. Проучването показва, че над половината потребителите черпят новини от Фейсбук, Ютюб, Туитър и други социални медийни платформи, отказвайки да плащат за получената информация и прибягвайки до блокиране на рекламите, което се отразява върху приходите на издателите. Безплатното разпространение създава възможност новините да стигат до повече читатели, но за издателите става все по-трудно да получават признание и да осъществяват връзка с публиката. Фейсбук играе все по-съществена роля в разпространението на онлайн новини - 44 процента от потребителите използват социалната мрежа, за да черпят информация.

Следват Ютюб с 19 процента и Туитър с 10 процента. В развиващите се страни, където достъпът до независими и надеждни новини е ограничен, още повече хора разчитат на социалните мрежи за информация. „Много хора в азиатските и африканските страни използват мобилни телефони за достъп до онлайн новини. В тези райони социалните медии играят още по-съществена роля като източник на информация", казва директорът по изследователската дейност Расмус Клайс Нилсен. Над половината от потребителите използват смартфоните си за достъп до онлайн новини.

Тази практика е най-разпространена в Швеция - сред 69 процента от ползвателите на интернет. Следват Корея с 66 процента и Швейцария с 61 процента. В САЩ и Великобритания за първи път използването на смартфони за достъп до новини изпреварва употребата на компютри и лаптоти със същата цел.