За зъболекарите, които практикуват в неатрактивните населени места пък, са заделени малко над 477 471 лв., уточниха от НЗОК.
5 млн. лв. е предвидила Здравната каса за джипита от 1033 т.нар. неблагоприятни практики в цялата страна. За зъболекарите, които практикуват в неатрактивните населени места пък, са заделени малко над 477 471 лв., уточниха от НЗОК. Те ще бъдат разпределени между 812 неблагоприятни практики за дентална медицина. <br /> <br /> За същата цел през 2009 г. НЗОК е изплатила на общопрактикуващи лекари от 905 неблагоприятни практики 3 914 808 лв., 271 дентални лекари, работещи в неблагоприятни условия, са получили за 2009 г. 363 498 лв. <br /> <br /> Сумите, които ще получават общопрактикуващите и денталните лекари за работата си в отдалечени, разпръснати и трудно достъпни райони, както и в такива, които са екологично замърсени, са в различен размер и се определят по специална методика, разработена от Касата. <br /> <br /> Преференциите са за общопрактикуващи и дентални лекари, работещи в труднодостъпни и отдалечени от здравни заведения селища, или за амбулатории, които обслужват две или повече населени места. Важни критерии са също: дали районът е екологично замърсен, както и някои характеристики на обслужваното население (практика, която обслужва и домове за медико-социални грижи, както и население с висок процент безработица, или живеещо при неблагоприятни битови условия). За да попадне дадено населено място в списъка, то трябва да отговаря на два или повече от посочените критерии. <br /> <br /> За месец януари НЗОК ще изплати 279 572 лв. на 697 практики, определени като неблагоприятни и 34 001 лв. на 216 неблагоприятни дентални практики. /БЛИЦ<br />