Комисия от БНР класира на първо място Васил Чобанов за директор на новинарската програма "Хоризонт", съобщиха от общественото радио. Аргументите на оценителите са, че формулираните от него приоритети за утвърждаване на програма „Хоризонт“ като информационен лидер, за засилване на обществената мисия на програмата и за развитието й като мултимедийна платформа, отговарят в най-голяма степен на предизвикателствата пред модерните обществени медии.
Васил Чобанов представи пред комисията и своите конкретни планове и управленски намерения за развитието на програма &quot;Хоризонт&ldquo; на БНР. Той е завършил право в Софийския университет. Бил е журналист в БНР и Радио &bdquo;Свободна Европа&ldquo;. Работил е като парламентарен секретар на Министерство на правосъдието и главен експерт в дирекция &bdquo;Пресцентър и връзки с обществеността&ldquo; на НС. До момента заема длъжността Главен експерт &bdquo;Протокол и международна дейност&ldquo; във Върховния административен съд на Република България. Допуснатите петима кандидати са издържали конкурса успешно, но най-добре се е представил Чобанов. /БЛИЦ<br />