Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет (ВСС) ще бъдат показвани на живо в интернет. Това ще се случи, само ако кандидатите изрично са заявили съгласието си да бъдат показвани в реално време.
Изслушванията ще бъде проведено от Българския институт за правни инициативи. Те ще се проведат на 10 и 12 септември, съобщиха от института. До момента само 9 магистрати са заявили съгласието си препитванията им да бъде показвани в интернет. <br /> <br /> Крайният срок за кандидатстване е 4 септември. Засега кандидатите от квотата на съдиите са 19, от квотата на прокурорите &ndash; 13, и от квотата на следователите &ndash; 2. общите събрания на представителите на трите гилдии ще се състоят межди 15 и 21 септември. <br /> &nbsp;