Нова книга потвърждава, че поп Кръстю не е предал Апостола на свободата Васил Левски на турците, а впоследствие името на духовника е било оклеветено от редица публикации на писатели и поети, пише "Телеграф".

Книгата със заглавие "Приносът на писатели и поети в оклеветяването на поп Кръстю" на издателство "Чернат - Васил Колев" ЕТ, 2020 г., София излиза тези дни на пазара.

Тя е още една книга, посветена на известния български свещеник Кръстю Тотев Никифоров от Ловеч, останал в историята ни несправедливо оклеветен като "предател" на йеродякон Игнатий - Васил Левски, но и категорично реабилитиран в ново време.

Изданието е посветено на образа на свещеника, който е бил създаден в българската литература през вековете.

Съставител на книгата е Васил Колев, един от най-дейните ратници, ангажирани с реабилитирането на отец Кръстю. Книгата, която е отпечатана с подкрепата на фондация "Граждани срещу насилието" и Културно общество "Поп Кръстю", съдържа пълна и подробна биография на свещеника от историка Светлана Колева, очерци, посветени на него от Димитър Панчовски, Цвета Трифонова и съставителя Васил Колев, коментари и бележки от известните писатели и общественици Марко Генчев и Георги Мишев.

Книгата е изключително ценна с това, че събира на едно място всичко, което през годините е било написано у нас в полза на клеветата и мита за "предателя" поп Кръстю, и в този смисъл е принос за нашата историография и полезна за всеки, интересуващ се от тази тема.

Потвърждение, че поп Кръстю е нарочен за предател, идва и от уникалния документ от залавянето на Васил Левски, който бе открит в масивите на Османския архив в края на ноември. Това е първият автентичен документ за залавянето на Апостола.

В масивите на Османския архив в Истанбул беше открита телеграма от мютесарифа в Търново Али бей до Великото везирство, изпратена на 28 декември 1872 г., с която той докладва за залавянето на Васил Левски в Къкрина. Това, де факто, е първият автентичен документ за залавянето на Апостола, произхождащ от османската администрация, който става известен за изследователи и читатели.