От днес до 17 март в училище за присъствено обучение се връщат учениците от шести, девети и дванадесети клас.

Присъствено остават да учат и учениците от начален етап - от първи до четвърти клас, както и всички ученици от пети до дванадесети клас в страната, които са в единствени в съответния клас на училището паралелки.

Останалите ученици за тези две седмици ще се обучават от разстояние в електронна среда, според графика за редуване.