Да се разгледат съществуващите стандарти и форми в картографирането и процедурите за оценка на щети от бедствия и да бъдат включени в наръчника на Съвета за гражданско-военно аварийно планиране в Югоизточна Европа препоръчаха участниците в тридневното заседание на този орган, съобщиха от Министерството на извънредните ситуации.
На техническа среща на съвета за бяха представени финалните доклади на работните групи по &bdquo;Обществена информация&rdquo;, &bdquo;Планиране и учения&rdquo; и &bdquo;Информационен мениджмънт&rdquo;. Докладите съдържаха преглед на информацията, обменена между представителите на отделните национални делегации, както и препоръки за въпроси, чието обсъждане да продължи по време на годишната среща на съвета през декември тази година. <br /> Срещата беше закрита от инж. Стефко Бурджиев, главен директор на националната служба &bdquo;Гражданска защита&rdquo;, и Даян Акюрио, програмен мениджър към Инженерния корпус на Армията на САЩ. /БЛИЦ