Само за 6 месеца при 22 деца в Пловдив е констатирана употребата на наркотици. Цифрите са фрапантни, предвид че възрастовите граници на дрогираните са между 8 и 18 години. 
Това са само регистрираните случаи, при които употребилите дрога малолетни и непълнолетни са били предаде за работа в Детска педагогическа стая. 

"Подчертавам, че става дума за деца под влиянието на наркотици, а не такива, които са хванати да притежават или разпространяват, което се счита за престъпление или противоправна проява", посочи Петко Василев, председател на Общинската комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни в Пловдив. Според него данните са крайно притеснителни, тъй като тези деца са потенциално в риск, пише trafficnews.bg.

Именно идентифицирането на лицата под 18-годишна възраст, при които вероятността за извършване на престъпление или противоправна проява е в завишени стойности, е първият ключов елемент от работата на Комисията. Рискови групи са децата, живеещи в бедност или в лоша социална среда. Превенцията е път към намаляване на негативната статистика.

Така по програма "Училището сигурна среда за децата" са проведени 350 часа в пловдивските училища през последното полугодие. По време на занятията се разискват 9 разработени теми, включващи противоправните деяния, към които децата са най-склонни, както и ситуациите, в които самите те могат да станат жертва на престъпление. Сред акцентите попадат кражбите и грабежите, вандализмът и киберпрестъпленията, които са особено разпространени сред децата. Разискват се условията и възрастта за встъпване в брак, опасни места, поведение при досег с непознати и т.н. 

От началото на 2018 година 24 непълнолетни лица /между 14 и 18 години/ са извършили 37 престъпления, като така се бележи около 30% ръст на регистрираните престъпления /с около 8 повече от тези за предното шестмесечие/. 39 пък са противообществените прояви на малолетни /под 14 години/, извършени от общо 37 деца. 

Лошите постъпки на децата са съсредоточени в извършването на кражби, грабежи, хулиганство и телесни повреди.
 
Тревожната тенденция децата не само да бъдат извършители, а и жертви се запазва. 42 са малолетните лица, към които е употребено насилие, блудство, извършен е грабеж или друго престъпление. 290 деца се водят на отчет в Детска педагогическа стая, а само 25% от тях са момичета.