От 1 до 30 юни всички здравноосигурени граждани имат право да сменят личния си лекар, припомниха от Здравната каса.
Смяната става по служебен път в районните здравноосигурителни каси по местоживеене. <br /> <br /> Всеки, който иска да смени джипито&nbsp;си, трябва да си купи регистрационна форма за постоянен избор и да я попълнят при новия си личен лекар, когото са избрали. <br /> <br /> Заедно със заявлението се представя и здравноосигурителна книжка и документ за актуален здравноосигурителен статус. <br /> <br /> Ако някой временно пребивава в друг град за период от един до пет месеца трябва да си направи временен избор на общопрактикуващ лекар на мястото, като се запазват всички дадени от закона права.<br /> &nbsp;<br /> Следващата смяна на личен лекар ще бъде през декември<br />