Около 1,5 процента от общия брой на учителите в страната са заразени с коронавирус, коментира в Русе заместник-министърът на образованието Таня Михайлова.

„Така или иначе, системата работи. В тази изключително динамично развиваща се негативна ситуация трябва да бъдем максимално отговорни и адекватни в решенията си и мисля, че това и правим“, допълни Михайлова.

Според нея е използван максимално гъвкав подход – диференциран и локален, тъй като ситуацията с коронавируса в различните региони е различна.

„В последното писмо ние препоръчахме на учителите да използват маски, шлемовете да са допълнение към маските, а те да са медицински със съответната защита. И лекарите, и учителите са хуманитарни професии.


Там има и други мотиви, за да работиш в тази професия, така че аз съм убедена, че колегите са изключително отговорни. Казали сме да се разрешава отпуск за учителите, които се притесняват, а учителите с ТЕЛК, които са 4500 души, да не дават дежурства“, каза Михайлова.

Според нея на училищно ниво може да се реши как да се редува присъственото и дистанционното обучение, като препоръката е две седмици присъствено, следвано от същия период дистанционно обучение.

Заместник-министър Михайлова е в Русе за отбелязването на 75-годишнината на Русенския университет „Ангел Канчев“.