България е първата страна, която постигна споразумение с Ирак за уреждане на вземанията си чрез еднократно плащане, като бяха реализирани сравнително най-добри параметри за уреждане на стария дълг. Това каза премиерът Сергей Станишев във времето за парламентарен контрол, в отговор на питане на народния представител Евгени Чачев относно плановете на правителството за оползотворяване на иракския дълг за довършването на автомагистрала „Тракия”.
Министър-председателят обърна внимание на факта, че бюджетните приходи не са целеви и служат за покриване на всички разходи по одобрените от Народното събрание политики и приоритети, залегнали в Закона за държавния бюджет за съответната година. В него, в рамките на одобрения бюджет на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, е включено и довършването на автомагистрала „Тракия”.

В отговор на въпроса на народния представител Румен Ангелов относно мерките за извършването на незабавни ремонтни работи на надлез „Владимир Павлов” в Бургас с оглед предотвратяването на тежки аварии и жертви, премиерът се позова на експертната информация на Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ). Техническото задание на проекта е изготвена на базата на извършен цялостен преглед на състоянието на проблемните участъци и дейности на съоръжението. В проекта са визирани цялостната рехабилитация на надлеза, включително и на настилката.
В началото на 2006 г. повредите по пътната плоча и фугите на надлеза са ремонтирани със средства от държавния бюджет. През май същата година общината е извършила и ремонт на асфалтовата настилка. Предвид на това, че съоръжението се намира в границите на урбанизираната територия на Бургас, съгласно Закона за пътищата, дейностите по неговия ремонт ще се извърши съвместно от НАПИ и община Бургас, по взаимна договореност при условията и реда, предвидени в Правилника за прилагане на закона за пътищата. Премиерът се възползва от случая да информира народните представители, че протоколи за съвместно финансиране между агенцията и общината са подписани за още три обекта – пътен възел „Бургас Юг”, първи етап на обходния път на града и авариен ремонт на съоръжение № 4 от пътен възел „Бургас север”. Национална агенция „Пътна инфраструктура” работи по изпълнението на задълженията си по тези обекти. /БЛИЦ