Министърът на правосъдието Христо Иванов насрочи конкурс за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в страната. Това съобщиха от ведомството. Първият изпит, който ще е писмен, ще се проведе на 19 април 2015 г. от 10 часа.
До устен изпит ще се допускат кандидатите, издържали писмения с оценка не по-малко от добър (4).<br /> <br /> В заповедта на министър Иванов са посочени още и съдебните райони, за които ще се съревновават кандидатите за нотариуси, както и броят на вакантните места за всеки от тях.<br /> <br /> Документи за участие в конкурса могат да се подават до министъра на правосъдието в едномесечен срок от датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник. В същия ден на сайта на Министерството на правосъдието ще се публикува и образецът на заявлението за участието в конкурса.<br /> <br /> Провеждането на процедурата цели равномерното разполагане на нотариусите на територията на страната, съобразно нормативните изисквания, за да се гарантира на гражданите равен достъп до правосъдие. /БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />