Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че има серия забележки към текстовете на актуализираната стратегия за правосъдната реформа. Това стана днес по време на обсъждането на стратегията в правната комисия на Народното събрание. Общата оценка на прокуратурата е позитивна, но не одобряваме предложенията по отношение на ВСС, каза Цацаров.
Главният прокурор припомни, че през 2007 г. България е преминала от модела на непостоянно действащ ВСС към постоянно действащ. &quot;Според нас тази формулировка не следва да значи прекратяване мандата на действане на този ВСС, но предложеният модел е странен - непостоянен ВСС с постоянни действащи комисии.Такъв модел е по-вреден и от всеки от двата поотделно&quot;, каза Сотир Цацаров.<br /> <br /> &quot;Не мога да разбера как разделянето на две колегии на ВСС ще се отрази на организацията на прокуратурата&quot;, допълни той и изрази неудовлетвореност от това, че в стратегията място не са намерили предложенията за децентрализация на прокуратурата. Текстовете, касаещи прокуратурата, се нуждаят от редакция, категоричен бе главата на държавното обвинение. За него е негативно и това, че не е упоменато какво е трайното решение за статуса на следствието.<br /> <br /> Забележки Цацаров има и към текстовете за съдебните заседатели, защото смята, че остава връзката им с общинските съвети. Тя трябва изрично да бъде премахната, начинът им на избиране сега представлява непряка форма на политическо влияние, особено в малките населени места, убеден е Цацаров.<br /> <br /> &quot;Призовавам към времеви граници, прецизиране на формулировките и обсъждане с професионалната общност. Подкрепям тези предложения, за да се изпълнят, трябва да са максимално конкретизирани и да са описани добре&quot;, аргументира се той пред народните представители.<br /> <br /> Във ВСС до обяд днес пък не са били известени за вида на стратегията така, както е приета от Министерския съвет, затова становището им също се базира на проекта на текста. От Съвета признаха, че също имат някои резерви към стратегията, особено за преоформяне в две колегии. <br /> <br />