Устойчивостта е много повече от страничен продукт на дигиталната трансформация. Двете концепции са дълбоко преплетени и реално се задвижват взаимно. Когато цифровата трансформация се прилага заедно с инициативи за устойчиво развитие, резултатите могат да бъдат печеливши за бизнеса и околната среда, коментира Димитър Ганев, съдружник в българската софтуерна компания "Е-CARD", която е в топ 50 в Европа.

Например, като просто мигрират технологични услуги към платформа за облачно съхранение на данни, компаниите могат да спестят пари, да използват 77% по-малко сървъри, 84% по-малко енергия и да намалят въглеродните емисии с 88%, отбелязва сп. Forbes.

Но в най-истинския си смисъл дигиталната трансформация е свързана с подобряване на производителността, ефективността и процесите, свързани с обработка на данни. Интелигентните, свързани системи помагат на организациите да се подобрят и спрямо нефинансови критерии, като емисии на CO2 и управление на отпадъците.

При покупка на хардуер като принтери, например, добър начин за компаниите да подобрят доставките в съответствие с целите за устойчиво развитие е да разширят критериите, сочи доклад на компанията Brother.

Изчерпателен контролен списък на критериите трябва да обхваща обсъждания на неоперативна фаза като въздействието върху производството, доставката, опаковането, рециклирането и всъщност качеството на собствените програми за корпоративна социална отговорност (CSR) на производителя.

71% от малките и средни предприятия са съгласни, че е важно да се оцени устойчивостта на хардуера през целия му жизнен цикъл, за да може наистина да се измерят екологичните показатели, сочат данните. Мисленето за пълния жизнен цикъл е съществената следваща стъпка за снабдяване с високопроизводително оборудване.

Бизнес и домашните потребители, които се стремят да прилагат устойчиви практики за печат, вече са възприели концепцията за рециклиране и преработка на оригинални мастилни и тонер касети. Следващата логична стъпка към мислене за пълния жизнен цикъл и пускането на екопринтер е целта едно и също устройство да работи възможно най-дълго, за да се постигне максимална устойчивост и възвръщаемост на инвестициите, подчертава Димитър Ганев от E-CARD.

Извършването на модулни ремонти на машини, които са дефектни, вместо подмяна на цялото устройство, е ключов начин бизнесът да удължи живота на печатната технология, за да постигне целите за устойчив печат. Модулните ремонти, които включват ъпгрейди на части и технологии, могат допълнително да удължат живота на принтерите, превръщайки това в път както към дигитална трансформация, така и към екологичен печат.