Парламентът одобри на първо четете законопроектът за амнистията, които ще даде предсрочна свобода на над 2000 осъдени за престъпления.
Амнистията ще засегне три категории хора, лишени от свобода. От наказателна отговорност и от последиците на осъждането извършилите престъпления ще бъдат освободени тези, за които по закон се предвижда наказание от 3 до 5 години затвор или по-лека мярка.
Освен това ще бъдат освободени от изтърпяване на 5 години лишаване от свобода осъдени, които са изтърпели фактически 15 или повече години от присъдата си, както и по 2 години на тези, които са изтърпели от 10 до 15 години.
Законът ще се прилага само по отношение на осъдени, които при влизането в сила на нормативния акт още изтърпяват наказание. Предвижда се глобите, наложени с влезли в сила присъди, да се събират като по този начин се прекратяват наказателните производства, но не се прекратяват изпълнителните дела.