С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на Желязко Христов в началото на заседанието си. Парламентът започна второто четене на промените в Закона за народната просвета , които регламентират въвеждането на задължително предучилищно образование за петгодишните деца. Следваща точка в програма е първото четене на промени в Закона за здравето.
<br /> Според програмата, днес в 11,30 ч. от Висшия съдебен съвет /ВСС/ ще представят в пленарната зала обобщен годишен доклад за 2009 г. за прилагането на закона и дейността на съдилищата. <br />