Вицепрезидентът Ангел Марин одобрявал всяка втора молба за гражданство.
За период от 22.01.2002 г. до 31.12.2011 г. в дирекция &quot;Българско гражданство&quot; на МП са приети 132 288 молби за гражданство, а 81 749 са се сдобили с българско гражданство за същия период.<br /> &nbsp; <br /> Съотношението между подадени молби и дадено гражданство е точно 1,6. Или от всеки три подадени молби, са одобрявани две. <br /> <br /> 3,5 пъти повече са подадените молби за гражданство в мандата на Първанов и Марин, отколкото за целия период от 1990 до 2001г. За цялото това време в дирекцията са подадени едва 36 754 молби за гражданство.<br /> <br /> Най- много са новите българи в последната година от мандата на Марин през 2011г. - точно 18473. Всъщност броят на сдобилите се с тази привилегия расте всяка година. Ако в началото на мандата гражданство е дадено на 3371 човека, през следващата 2003г. те вече са 4266, 2004г. са 5660. Най &ndash; голямо е увеличението между 2009г. и 2010г. от 9 068 стават 14 979.<br /> <br /> 80 415 от новите българи в последните 10 години са от български произход или с родител, който е българин. Гражданство е дадено и на 1334 човека, които не са от български произход. Отказ за даване на българско гражданство е отсъден за 19 166 човека. На 1314 е възстановено гражданство, а на 98 това е отказано. 5076 са освободени от гражданство, на 14 това е отказано.<br /> <br /> През 2010 г. е отменена натурализацията единствено на руския мафиот Константин Циганов, показват данните от справката. Според нея за целия период до 2012 г. е отменена натурализацията на 17 човека. . Указът на вицепрезидента, с който е отменена натурализацията на Циганов е № 27/12.03.2010 г. Сега той обжалва това решение в съда и заради липсата на президентски указ, с който се дават правомощия на вицепрезидента, е възможно той отново да бъде натурализиран.<br /> <br /> 3161 общо са руснаците, които получили българско гражданство в мандата на Първанов и Марин. Най &ndash; много са от Македония 44211, от Молдова &ndash; 20668, от Сърбия &ndash; 4009, от Украйна са 3079, от Израел &ndash; 2638, 1399 от Албания и само 291 са били без гражданство. <br />