Първия централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация ще се проведе на 23 и 24 март 2009 г. в тестови центрове в София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Бургас и Монтана.
449 души се регистрираха за участие в конкурса.
В първия ден от провеждане на тестовете (23 март) във Варна в 12.15 часа министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще посети една от изпитните зали – в СОУ „Д-р Иван Шишманов” за деца с увредено зрение (Варна, кв. Аспарухово), за да поздрави участниците. С помощта на специалния софтуер за провеждане на тестовете министър Василев ще генерира въпросите, които ще решават всички участващи в тази изпитна сесия.
Освен при посещението на министър Василев в изпитната зала във Варна, представителите на медиите, които желаят да присъстват на началото на изпита, могат на 23 март между 10:00 и 10:30 часа (когато тече настаняването на участниците) да посетят някоя от залите за провеждане в различните градове. За спокойното протичане на изпита и за комфорт на участниците веднага след началото на изпита външните посетители ще бъдат помолени да напуснат залата. /БЛИЦ