Бурното развитие на интернет може да премахне и последните рамки, ограничаващи създателите на софтуер, и да предизвика революция в областта, заяви Бил Гейтс на конференция по случай 10-годишнината от основаването на азиатското изследователско поделение на Microsoft.
Разработваните в момента технологии са призвани да променят начина на използване на компютрите, каза създателят на Microsoft, цитиран от CNN. Потребителите ще могат да взаимодействат с компютрите на принципно ново ниво, а подобреният достъп до интернет ще им осигури по-широк спектър от софтуер и информация.
В "постреволюционното" бъдеще Гейтс вижда множество сървъри, които изпълняват повечето необходими на потребителите процеси, и широко разпространение на евтини компютри и носители на информация.

Ключовите промени ще се случат в следващите 10 години, прогнозира Бил Гейтс. Развитието на интерактивността, според него, ще бъде в три направления – гласово управление, сензорни технологии и визуализация. /TechNews.bg