Скала, разпространена най-вече в Оман, може да бъде използвана за поглъщането на основния парников газ, въглеродния двуокис, и то в степен, която да помогне за забавянето на глобалното затопляне, обявиха учени.
Когато въглеродният двуокис влезе в контакт със скалата перидотит, газът се превръща в твърд минерал като например калцит. Геологът Петер Келемен и геохимикът Йорг Матер заявиха, че естествено протичащият процес може да бъде ускорен 1 млн. пъти, така че получените минерали ще могат да поемат над 30 млрд. тона въглероден двуокис, отделян всяка година в атмосферата благодарение на човешката дейност. Изследването им е публикувано в броя на “Proceedings of the Natural Academy of Sciences”, който ще излезе на 11 ноември. Перидотитът е най-често срещаната скала в земната мантия и лежи точно под земната кора. На някои места като Оман дори излиза на повърхността. “Не е зле, че е близо до цялата тази петролна и газова инфраструктура”, каза Матер. Двамата са пресметнали и цената на добиване на скалата и транспорта и директно до предприятията, изхвърлящи въглероден двуокис, но установяват, че процесът е твърде скъп. Учените, които са част от екипа на земната обсерватория “Ламонт-Дохърти” към Колумбийския университет в Ню Йорк, посочват, че са започнали процеса на поглъщане на въглеродния двуокис от перидотита чрез пробиването на скалата и впръскване на гореща вода, съдържаща въглероден двуокис под налягане. Според тях 4 или 5 млрд. тона газ годишно биха могли да бъдат побрани в Оман благодарение на тази техника и на още една, дело на Клаус Лакнър, който използва изкуствени “дървета”, поглъщащи въглеродния двуокис директно от въздуха. Необходими са допълнителни изследвания, преди някоя от двете технологии да може да се използва , без да бъде губеща. Перидотитът се среща и на островите Папуа – Нова Гвинея и Каледония, както и по крайбрежието на Адриатическо море, а на малки участъци – и в Калифорния. Големите замърсители като САЩ, Китай и Индия, където няма наличен перидотит по земната повърхност, ще трябва да търсят други начини за преодоляване на проблема с парниковите газове. Според Матер технологията на поглъщането на газа от скалата ще бъде по-сигурна и евтина от останалите. Част от компаниите в момента се надяват да намалят парниковите емисии чрез складирането на въглеродния двуокис  под земята. Този метод би изисквал хиляди мили от тръбопроводи, без да дава гаранции дали потенциално опасният газ няма отново да излезе в атмосферата в бъдеще. /Ройтерс