Всеки час в света се разпространяват около 7,8 милиарда електронни писма, съдържащи спам. Това е два пъти повече, отколкото шест месеца по-рано, сочат данните на TRACE (Marshal Threat Research and Content Engineering) за полугодието.
75% от всичкия спам разпространяват три бот мрежи, които използват компютрите на нищо неподозиращи потребители. Делът на първите 7 най-големи бот мрежи е почти 90%.
Най-мощната мрежа от заразени компютри, Srizbi, наброява 315 хиляди зомби машини и изпраща половината от световния спам. След нея се нареждат Rustock и Mega-D, които имат по 14% дял.

Над 45% от потребителите на интернет са застрашени от троянски коне, разпращащи спам. Заразяването може да стане и при посещение на сайт, който се ползва с доверието на потребителите, но вече е бил инфектиран от организаторите на спам кампании.
Към май тази година са били заразени около 1,5 милиона от сайтовете, по данни на компанията Marshal. Специалистите препоръчват на потребителите редовно да обновяват браузърите, пощенските клиенти, антивирусите и защитните стени. /TechNews.bg